Miasto szczęśliwie, to takie, które budowane jest na energii i kreatywności jego mieszkańców i mieszkanek. Miasto szczęśliwe, to właśnie takie, które chcemy tworzyć.  Fundacja Manufaktura Emocji powstała z myślą o budowaniu wspólnoty, prawdziwie solidarnej społeczności lokalnej, która aktywizuje i wspiera się wzajemnie, która dostrzega to, co umyka, a nie powinno.

Skupiamy się na promocji zdrowia, profilaktyce i integracji społecznej, angażujemy się w pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz seniorami i seniorkami. Nie możemy pozwolić, by ktokolwiek pozbawiony był wsparcia, pragniemy rozwijać i  umacniać postawy proobywatelskie.
Chcemy, by poprzez nasze działania, życzliwość i dobro zamieszkały w naszym mieście na zawsze.